Skip to content

רפואת הנקה - יום עיון עם פרופ' אן אגלש - "תמיכה בשבוע הראשון היא המפתח להצלחה בהנקה" 17.3.23

*יום העיון יתקיים באנגלית

פרטים אישיים
אנא רשום/רשמי את שמך באנגלית כפי שתרצי/ה שיופיע בתג הכנס.
אנא רשום/רשמי את שמך באנגלית כפי שתרצי/ה שיופיע בתג הכנס.
רישום
תשלום
פריט כמות מחיר ליחידה מחיר
סכום ביניים סכום ביניים
הנחה
סה״כ סה״כ
0.00

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר מאובטח לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

פרטים עבור חשבונית/קבלה

יש להזין מספר בעל 9 ספרות. במידה והמספר קצר יותר, יש להזין 000 בתחילת המספר.

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין